پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

جشن روز پرستار 5
1394/11/29 تاريخ
13 تعداد مرور
جشن روز پرستار 6
1394/11/29 تاريخ
16 تعداد مرور
جشن روز پرستار 7
1394/11/29 تاريخ
14 تعداد مرور
جشن روز پرستار 8
1394/11/29 تاريخ
12 تعداد مرور
جشن روز پرستار 9
1394/11/29 تاريخ
16 تعداد مرور
جشن روز پرستار 10
1394/11/29 تاريخ
15 تعداد مرور
جشن روز پرستار 11
1394/11/29 تاريخ
16 تعداد مرور
جشن روز پرستار 12
1394/11/29 تاريخ
10 تعداد مرور
جشن روز پرستار 13
1394/11/29 تاريخ
21 تعداد مرور

<   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
تعداد بازدیدکنندگان امروز 25 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 176 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 12899 تعداد کاربران بر خط 66 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal