پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

كارگاه فارماكولوژي 7
1395/07/17 تاريخ
16 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 8
1395/07/17 تاريخ
20 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 1
1395/07/16 تاريخ
17 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 2
1395/07/16 تاريخ
3 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 3
1395/07/16 تاريخ
7 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 4
1395/07/16 تاريخ
9 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 5
1395/07/16 تاريخ
7 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 6
1395/07/16 تاريخ
17 تعداد مرور

 

۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 14 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 8956 تعداد کاربران بر خط 249 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal