پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

كارگاه فارماكولوژي 7
1395/07/17 تاريخ
14 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 8
1395/07/17 تاريخ
18 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 1
1395/07/16 تاريخ
15 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 2
1395/07/16 تاريخ
2 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 3
1395/07/16 تاريخ
6 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 4
1395/07/16 تاريخ
7 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 5
1395/07/16 تاريخ
6 تعداد مرور
كارگاه فارماكولوژي 6
1395/07/16 تاريخ
16 تعداد مرور

 

۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
تعداد بازدیدکنندگان امروز 5 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 14 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 8146 تعداد کاربران بر خط 51 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal