پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

مراسم محرم 7
1395/07/19 تاريخ
4 تعداد مرور
مراسم محرم 8
1395/07/19 تاريخ
7 تعداد مرور
مراسم محرم 9
1395/07/19 تاريخ
12 تعداد مرور
مراسم محرم 11
1395/07/19 تاريخ
10 تعداد مرور
مراسم محرم 12
1395/07/19 تاريخ
18 تعداد مرور
مراسم محرم 13
1395/07/19 تاريخ
16 تعداد مرور
مراسم محرم 14
1395/07/19 تاريخ
17 تعداد مرور
مراسم محرم 15
1395/07/19 تاريخ
17 تعداد مرور
مراسم محرم 1
1395/07/18 تاريخ
13 تعداد مرور

<   ۲  ۱   >

 

۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
تعداد بازدیدکنندگان امروز 25 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 176 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 12899 تعداد کاربران بر خط 66 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal