پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

مراسم محرم 7
1395/07/19 تاريخ
8 تعداد مرور
مراسم محرم 8
1395/07/19 تاريخ
12 تعداد مرور
مراسم محرم 9
1395/07/19 تاريخ
15 تعداد مرور
مراسم محرم 11
1395/07/19 تاريخ
15 تعداد مرور
مراسم محرم 12
1395/07/19 تاريخ
22 تعداد مرور
مراسم محرم 13
1395/07/19 تاريخ
21 تعداد مرور
مراسم محرم 14
1395/07/19 تاريخ
20 تعداد مرور
مراسم محرم 15
1395/07/19 تاريخ
21 تعداد مرور
مراسم محرم 1
1395/07/18 تاريخ
16 تعداد مرور

<   ۲  ۱   >

 

۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
تعداد بازدیدکنندگان امروز 6 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 11 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 38483 تعداد کاربران بر خط 30 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal