پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1

مراسم محرم 7
1395/07/19 تاريخ
3 تعداد مرور
مراسم محرم 8
1395/07/19 تاريخ
6 تعداد مرور
مراسم محرم 9
1395/07/19 تاريخ
9 تعداد مرور
مراسم محرم 11
1395/07/19 تاريخ
8 تعداد مرور
مراسم محرم 12
1395/07/19 تاريخ
16 تعداد مرور
مراسم محرم 13
1395/07/19 تاريخ
15 تعداد مرور
مراسم محرم 14
1395/07/19 تاريخ
13 تعداد مرور
مراسم محرم 15
1395/07/19 تاريخ
14 تعداد مرور
مراسم محرم 1
1395/07/18 تاريخ
11 تعداد مرور

<   ۲  ۱   >

 

۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
تعداد بازدیدکنندگان امروز 5 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 14 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 8146 تعداد کاربران بر خط 50 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal